Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2015

Miyanomori6
21:36

Nawet nie wiesz, ile jest w Tobie siły. Nie wiesz, ile możesz znieść i ile jeszcze dla Ciebie przygotowano. Nigdy nie spotyka nas większe nieszczęście niż to, które możemy udźwignąć. Twoje życie jest na Twoją miarę. I nawet, gdy coś przygniata Cię do ziemi, pamiętaj, że od dna też można się odbić.

— znalezione
Reposted fromnihuhu nihuhu viatake-care take-care

August 08 2014

Miyanomori6
22:18
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
22:18
Reposted fromawkwardx awkwardx viadzikaroza dzikaroza

August 04 2014

Miyanomori6
22:13
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
22:13
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzikaroza dzikaroza

July 26 2014

Miyanomori6
12:22
Reposted fromIriss Iriss viadzikaroza dzikaroza

July 24 2014

Miyanomori6
22:18
Reposted fromtereseek tereseek viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
22:17
1998 ce36
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
22:16
Reposted fromffinak ffinak viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
22:16
Miyanomori6
22:16
Reposted fromagataaa agataaa viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
22:16
Reposted frominpassing inpassing viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
22:16
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
22:16
Reposted fromtruustme truustme viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
21:41
Reposted frompesy pesy viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
21:38
Reposted fromhisteryczna histeryczna viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
21:34
Reposted fromteaholic teaholic viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
21:34
4946 399e
Reposted fromniewychowana niewychowana viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
21:34
4058 f83f
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadzikaroza dzikaroza
Miyanomori6
21:25
9527 1c0a
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viadzikaroza dzikaroza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl